Ogłoszenie z dnia 2010-06-07 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data 2010-06-07
Tytuł Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

WO. 3431-3/10

Grajewo, 2010-06-04

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: WO. 3431-3/10. Nazwa zadania: Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 2044B i części drogi powiatowej nr 1809B na odcinku Białaszewo do drogi wojewódzkiej nr 668

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

PE-POLSKA sp. z o. o. sp. k.,

80-236 Gdańsk,

al. Grunwaldzka 19/23

 

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta jest najkorzystniejsza pod względem ceny, oraz spełnia warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2010-06-14.

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3) lit. a) Prawa zamówień publicznych umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta po upływie dnia 2010-06-11.

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

---------------------------------------------------------------------------

 

Lp.: 1

Nazwa wykonawcy: PE-POLSKA sp. z o. o. sp. k.

Adres Wykonawcy: 80-236 Gdańsk,

al. Grunwaldzka 19/23

Cena oferty brutto: 125.800,00 zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 100

 

Lp.: 2

Nazwa wykonawcy: "VIATECH" Sp. z o. o.

Adres Wykonawcy: 02-017 Warszawa,

ul. Al. Jerozolimskie 125/127

Cena oferty brutto: 196.664,00 zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 64

 

Lp.: 3

Nazwa wykonawcy: DROTECH Sp. z o. o.

Adres Wykonawcy: 15-516 Białystok,

ul. K. Ciołkowskiego 90

Cena oferty brutto: 131.777,60 zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 95

 

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

 

 

 

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

 

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z p. zm) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Powiatu Grajewskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Muczyński

Wprowadzający: Artur Muczyński

Data wprowadzenia: 2010-06-07

Modyfikujący: Artur Muczyński

Data modyfikacji: 2010-06-07

Opublikował: Artur Muczyński

Data publikacji: 2010-06-07