Ogłoszenie z dnia 2010-06-14 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data 2010-06-14
Tytuł Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

WO.3431-2/10

GRAJEWO, 2010-06-10

 

 

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: WO.3431-2/10. Nazwa zadania: "MOJE BOISKO - ORLIK 2012"

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Firma Kaszub Dariusz Kaszuba,

83-307 Kiełpino - Leszno,

ul. Rzemieślnicza 3

 

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta jest najkorzystniejsza pod względem ceny, oraz spełnia warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2010-06-21.

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

---------------------------------------------------------------------------

 

Lp.: 1

Nazwa wykonawcy: Sport Grupa Sp. z o. o.

Adres Wykonawcy: 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Dźwigowa 24

Cena oferty brutto: 858.840,58 zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 88

 

Lp.: 2

Nazwa wykonawcy: Firma Kaszub Dariusz Kaszuba

Adres Wykonawcy: 83-307 Kiełpino - Leszno, ul. Rzemieślnicza 3

Cena oferty brutto: 756.400,00 zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 100

 

Lp.: 3

Nazwa wykonawcy: Masters Sp. z o. o.

Adres Wykonawcy: Ul. Mickiewicza 21, 70-383 Szczecin

Cena oferty brutto: 877.121,18 zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 86,24

 

Lp.: 4

Nazwa wykonawcy: Media Stadion Sp. z o. o.

Adres Wykonawcy: 71-010 Szczecin, ul. Białowieska 2

Cena oferty brutto: 796.494,49 zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 94,97

 

Lp.: 5

Nazwa wykonawcy: Firma Ogrodnicza Leśniewscy Architektura Zieleni

Adres Wykonawcy: 22-100 Chełm, ul. Czerwonego Krzyża 6

Cena oferty brutto: 773.000,00 zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 97,85

 

Lp.: 6

Nazwa wykonawcy: Konsorcjum Firm:

Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych i Budowlanych "MIPA" Leon Stankiewicz Białystok i

GARDENIA SPORT Sp. z o. o. Warszawa

Adres Wykonawcy: 15-545 Białystok, ul. Ciołkowskiego

24, 02-699 Warszawa, ul. Kłobucka 13

Cena oferty brutto: 860.100,00 zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 87,94

 

Lp.: 7

Nazwa wykonawcy: Konsorcjum Firm:

AQUAT - Kazimierz Bobowik w Ełku i

HEMET SP. z o. o. Zielona Góra

Adres Wykonawcy: 19-300 Ełk, ul. Krzemowa 2,

65-001 Zielona Góra, ul. Fabryczna 23A

Cena oferty brutto: 809.852,56 zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 93,40

 

Lp.: 8

Nazwa wykonawcy: Konsorcjum Firm:

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "UNIROL" Dorota Kulikowska w Grajewie i

BUDOMEL Koryty, Boiska Sportowe Tadeusz Molus w Trzebnicy

Adres Wykonawcy: 19-203 Grajewo, ul. Robotnicza 6,

55-100 Trzebnica, ul. Młynarska 30

Cena oferty brutto: 829.600,00 zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 91,18

 

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje o odrzuceniu z udziału w postępowaniu oferty:

 

---------------------------------------------------------------------------

 

Lp.: 1

Nazwa wykonawcy: Masters Sp. z o. o.

Adres Wykonawcy: Ul. Mickiewicza 21, 70-383 Szczecin

Nr oferty: 3

Uzasadnienie faktyczne odrzucenia: Oferent złożył ofertę, w której jako Zamawiającego wskazał Miasto Grajewo, ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo, a która składana była w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy "Moje Boisko Orlik 2012 w Grajewie". Zamawiającym w niniejszym przetargu jest Powiat Grajewski, reprezentowany przez Zarząd Powiatu, a przedmiotem zamówienia jest Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu "Moje Boisko - Orlik 2012" zlokalizowane w Szczuczynie. Dlatego też treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Uzasadnienie prawne odrzucenia: Odrzucono ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych, albowiem jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 

 

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

 

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z p. zm) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Grajewie

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Muczyński

Wprowadzający: Artur Muczyński

Data wprowadzenia: 2010-06-14

Modyfikujący: Artur Muczyński

Data modyfikacji: 2010-06-14

Opublikował: Artur Muczyński

Data publikacji: 2010-06-14