Ogłoszenie z dnia 2010-06-16 - Wyjaśnienia do treści SIWZ

Data 2010-06-16
Tytuł Wyjaśnienia do treści SIWZ

Szczuczyn, dn. 16.06.2010 r

 

 

WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

 

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowa pomieszczeń w budynku głównym Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Szczuczynie” na wykonanie robót budowlanych CPV - 45.00.00.00-7, 45.31.12.00-2, 45.43.12.00-9, 45.43.21.11-5, 45.43.21.14-6.

Nr ogłoszenia 156240 - 2010; data zamieszczenia: 04.06.2010

 

Zamawiający zgodnie z art.38 Ustawy PZP informuje, iż wpłynęły pytania mające wpływ na treść SIWZ:

 

Pytanie . Czy jako minimalną grupę ścieralności, w oparciu o wskazaną przez Zamawiającego normą PN-EN 660 dla wykładziny PCV należy przyjąć grupę T ?

Odp. Wykładziny zgodnie z PN-EN 660-1; grupa T

 

 

 

Zatwierdził:

Dyrektor ZOL w Szczuczynie

Elżbieta Niklińska

Metryka strony

Udostępniający: Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Szczuczynie

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Muczyński

Wprowadzający: Artur Muczyński

Data wprowadzenia: 2010-06-16

Modyfikujący: Artur Muczyński

Data modyfikacji: 2010-06-16

Opublikował: Artur Muczyński

Data publikacji: 2010-06-16