Ogłoszenie z dnia 2010-06-23 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data 2010-06-23
Tytuł Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Szczuczyn, 2010-06-23

 

1/2010

 

 

 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP/1/2010 Nazwa zadania: Przebudowa pomieszczeń w budynku głównym Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Firma Handlowo-Usługowa „ Mag -Bud” Piotr Lipski ul. Nowo Osiedle 11, 19-200 Grajewo.

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta jest najkorzystniejsza pod względem ceny, oraz spełnia warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

 

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2010-06-24. Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3) lit a) prawa zamówień publicznych Zawarcie umowy może nastąpić przed upływem 5 dni od przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2010-06-24.

 

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 PZP oraz Kodeks Cywilny

 

W prowadzonym postępowaniu złożono 1 ofertę

---------------------------------------------------------------------------

 

Lp.:

Nazwa wykonawcy: „ Mag -Bud” Piotr Lipski

Adres Wykonawcy: ul. Nowo Osiedle 11 , 15-225 Grajewo

Cena oferty brutto: 127 204,25 zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 100 pkt

 

 

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

 

 

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

 

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z p. zm) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

 

 

 

 

 

 

 

Zatwierdził Dyrektor ZOL w Szczuczynie

                                                                                                                                                        Elżbieta Niklińska

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Szczuczynie

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Muczyński

Wprowadzający: Artur Muczyński

Data wprowadzenia: 2010-06-23

Modyfikujący: Artur Muczyński

Data modyfikacji: 2010-06-23

Opublikował: Artur Muczyński

Data publikacji: 2010-06-23