Ogłoszenie z dnia 2010-07-22 - Ogłoszenie o unieważnieniu zamówienia publicznego

Data 2010-07-22
Tytuł Ogłoszenie o unieważnieniu zamówienia publicznego

Grajewo, 2010.07.22

Numer sprawy ZDP. 343 – 08/07/10

 

OGŁOSZENIE

O UNIEWAŻNIENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.)

 

na: „Przebudowę drogi powiatowej nr 1795 B na odcinku Pieńczykówek – Sołki”

Postępowanie o udzielenie ww. zamówienia publicznego było prowadzone w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie  art. 10 i 39  Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 Ustawy Zamawiający unieważnia ww. postępowanie.

Uzasadnienie faktyczne:

Postępowanie unieważniono ze względu na to, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

  Dyrektor ZDP w Grajewie

Jan Julian Połonowicz

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Muczyński

Wprowadzający: Artur Muczyński

Data wprowadzenia: 2010-07-22

Modyfikujący: Artur Muczyński

Data modyfikacji: 2010-07-22

Opublikował: Artur Muczyński

Data publikacji: 2010-07-22