Ogłoszenie z dnia 2010-08-09 - Ogłoszenie o unieważnieniu zamówienia publicznego

Data 2010-08-09
Tytuł Ogłoszenie o unieważnieniu zamówienia publicznego

 

 

Grajewo, 2010.08.09

Numer sprawy ZDP. 343 – 10/08/10

 

OGŁOSZENIE

O UNIEWAŻNIENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) Zamawiający Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie unieważnia przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Likwidacja przełomów na drodze powiatowej nr 1820 B na odcinku Ławsk – Glinki – do granicy powiatu - podbudowa”

Postępowanie o udzielenie ww. zamówienia publicznego było prowadzone w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie  art. 10 i 39  Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.

Uzasadnienie faktyczne:

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia w wysokości 55663,48 zł brutto. Złożono 1 ofertę za cenę 62634,80 zł brutto. Cena oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4) ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.)

 

  DYREKTOR ZDP

Jan Julian Połonowicz

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Muczyński

Wprowadzający: Artur Muczyński

Data wprowadzenia: 2010-08-09

Modyfikujący: Artur Muczyński

Data modyfikacji: 2010-08-09

Opublikował: Artur Muczyński

Data publikacji: 2010-08-09