Ogłoszenie z dnia 2010-11-03 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data 2010-11-03
Tytuł Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Grajewo, 2010-11-03

 

 

ZDP. 343-20/10/10

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: ZDP. 343-20/10. Nazwa zadania:


„Przebudowa drogi powiatowej nr 1836B w miejscowości Łoje Awissa”.

 

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

 

Usługi Ogólnobudowlane

Eugeniusz Chrostowski

ul. Konopska 38

19-200 Grajewo

 

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta jest korzystna pod względem ceny, oraz spełnia warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2010-11-15.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Oferta Nr 1

 

Usługi Ogólnobudowlane

Eugeniusz Chrostowski

ul. Konopska 38

19-200 Grajewo

Cena oferty brutto: 137 730,23 zł

Liczba punktów w kryterium cena: 100

 

 

Oferta nr 2

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo –

- Usługowe – Transportowe

„SAM - POL” s.c.

ul. Ełcka 18

19-200 Grajewo

 

Cena oferty brutto: 188 370,87 zł

Liczba punktów w kryterium cena: 73,12

 

 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

Środki ochrony prawnej

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z p. zm.).

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Muczyński

Wprowadzający: Artur Muczyński

Data wprowadzenia: 2010-11-03

Modyfikujący: Artur Muczyński

Data modyfikacji: 2010-11-03

Opublikował: Artur Muczyński

Data publikacji: 2010-11-03