Zamówienie Nr z dnia 2010-08-24 - Wyjaśnienia treści SIWZ

Tytuł Wyjaśnienia treści SIWZ
Data wydania 2010-08-24

Grajewo, 24.08.2010

 

Wyjaśnienia związane z treścią SIWZ

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją inwestycji na drogach i mostach powiatowych.

 

W odpowiedzi na skierowane do Zarządu Powiatu Grajewskiego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zawierające następujące pytania:

 

1.Czy Zamawiający potwierdza zastosowanie w okresie kredytowania, przy naliczaniu odsetek od kredytu kalendarza rzeczywistego 365/366 dni?

 

2.Czy Zamawiający zaakceptuje następujący sposób ustalenia zmiennej stawki WIBOR 3M w okresie kredytowania:

„ WIBOR 3 M z 20-ego dnia ostatniego miesiąca kwartału kalendarzowego lub ostatniego roboczego przed tą datą jeżeli w danym dniu nie ma notowania i mająca zastosowanie do odsetek naliczanych począwszy od 25 dnia tego miesiąca ".

Zarząd Powiatu Grajewskiego informuje:

 

Ad1. potwierdza zastosowanie w okresie kredytowania, przy naliczaniu odsetek od kredytu kalendarza rzeczywistego 365/366 dni,

 

Ad2. nie zaakceptuje następującego sposobu ustalenia zmiennej stawki WIBOR 3M w okresie kredytowania:

„WIBOR 3 M z 20-ego dnia ostatniego miesiąca kwartału kalendarzowego lub ostatniego roboczego przed tą datą jeżeli w danym dniu nie ma notowania i mająca zastosowanie do odsetek naliczanych począwszy od 25 dnia tego miesiąca”.

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Powiatu Grajewskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Muczyński

Wprowadzający: Artur Muczyński

Data wprowadzenia: 2010-08-24

Modyfikujący: Artur Muczyński

Data modyfikacji: 2010-08-24

Opublikował: Artur Muczyński

Data publikacji: 2010-08-24