Zamówienie Nr z dnia 2010-09-16 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Tytuł Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data wydania 2010-09-16
Grajewo, 2010-09-16ZDP. 343-17/6/10
 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy: ZDP. 343-17/10.

Nazwa zadania:

Remont chodników na drodze powiatowej nr 1813 B w m. Zalesie
i nr 1816 B w m. Bagienice


 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

JAR-TECH Sp. z o.o.
Pisanica 77 B
19-314 Kalinowo


Uzasadnienie wyboru:
Wybrana oferta jest korzystna pod względem ceny, oraz spełnia warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2010-09-27.
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Oferta Nr 1
AS-BUD” Przedsiebiorstwo Drogowe Andrzej Sarosiek
ul. Kredytowa 22, 15-336 Białystok

Cena oferty brutto: 198 413,24 zł
Liczba punktów w kryterium cena: 88,18

Oferta nr 2
PPHUT „SAM-POL” s.c.
ul. Ełcka 18, 19-200 Grajewo

Cena oferty brutto: 213 398,37 zł
Liczba punktów w kryterium cena: 81,99Oferta nr 3
JAR-TECH Sp. z o.o.
Pisanica 77 B, 19-314 Kalinowo


Cena oferty brutto: 174 967,47 zł
Liczba punktów w kryterium cena: 100

Oferta nr 4
PBO „BUD-MAX” Jarosław Barankiewicz
ul. Targowa 12, 19-200 Grajewo

Cena oferty brutto: 223 579,13
Liczba punktów w kryterium cena: 78,26


Oferta nr 5
KDL” Monika Tyszka
ul. Berlinga 7/5, 07-410 Ostrołęka

Cena oferty brutto: 224 326,52 zł
Liczba punktów w kryterium cena: 782. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

Środki ochrony prawnej
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z p. zm.).

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Muczyński

Wprowadzający: Artur Muczyński

Data wprowadzenia: 2010-09-16

Modyfikujący: Artur Muczyński

Data modyfikacji: 2010-09-16

Opublikował: Artur Muczyński

Data publikacji: 2010-09-16