Zamówienie z dnia 2010-09-29 - Unieważnienie przetargu - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1817 B na odcinku konopki Awissa - Kramarzewo

Tytuł Unieważnienie przetargu - przebudowa drogi
Data wydania 2010-09-29

Grajewo, 2010.09.29

Numer sprawy ZDP. 343 – 18/8/10


OGŁOSZENIEO UNIEWAŻNIENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGOo wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) Zamawiający Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie unieważnia przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1817 B na odcinku konopki Awissa - Kramarzewo”

Postępowanie o udzielenie ww. zamówienia publicznego było prowadzone w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie  art. 10 i 39  Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.

Uzasadnienie faktyczne:

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia w wysokości 300 007,78 zł brutto. Złożono 1 ofertę za cenę 394 778,58 zł brutto. Cena oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4) ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.)

  DYREKTOR ZDP

 

Jan Julian Połonowicz

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Muczyński

Wprowadzający: Artur Muczyński

Data wprowadzenia: 2010-09-29

Modyfikujący: Artur Muczyński

Data modyfikacji: 2010-09-29

Opublikował: Artur Muczyński

Data publikacji: 2010-09-29