Zamówienie Nr 351098 - 2010 z dnia 2010-10-29 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Tytuł Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Numer 351098 - 2010
Data wydania 2010-10-29

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Grajewo: Wykonanie usługi polegającej na odśnieżaniu dróg powiatowych na terenie powiatu grajewskiego
Numer ogłoszenia: 351098 - 2010; data zamieszczenia: 29.10.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 330696 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie, ul. Fabryczna 4, 19-203 Grajewo, woj. podlaskie, tel. , faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie usługi polegającej na odśnieżaniu dróg powiatowych na terenie powiatu grajewskiego.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem jest wykonanie usługi polegającej na odśnieżaniu dróg powiatowych na terenie powiatu grajewskiego z sezonie 2010/2011. W zakres zadania wchodzi: 1) odśnieżanie dróg powiatowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do Instrukcji dla Wykonawców 1216 B Stare Tajno - Tajenko - Orzechówka Woznawieś - dr.kraj. 61 1787 B gr. woj. - Czarnawieś - droga 61 1788 B Miecze - Rydzewo - Bukowo - Kołaki - Karwowo - Czarnawieś 1789 B Miecze - Danowo - Turczyn - Łazarze - Bełda 1790 B Wólka Mała - Kosówka 1792 B od dr. kraj. nr 61 - Wojdy - Rybczyzna 1793 B Dręstwo - gr.woj. - Woznawieś 1794 B Bełda - Stoczek - Kozłówka - Ciszewo - Kuligi 1795 B Wólka - Mała - Pieńczykówek - Sołki 1796 B Pieńczykówek - Pieńczykowo 1797 B Koszarówka - Szymany 1798 B Ruda - Sojczyn Borowy - Sojczyn Grądowy - Kapice - Przechody - do dr. kraj. 65 1799 B od dr. kraj. 65 - Białogrądy - Osowiec - Płochowo - Wólka Piaseczna - Goniądz 1802 B Grajewo -ul. Konopska - Konopki - Cyprki - Kurki - Tarachy - Bęckowo - Szczuczyn 1803 B Grajewo - Uścianki - Flesze - Cyprki 1805 B od dr. kraj. 61 - Kurejewka - Chojnówek 1806 B Szczuczyn- ul. Grunwaldzka - Skaje - Wólka - Zacieczki 1807 B Białaszewo - Lipińskie - Modzele - Opartowo - Mareckie - Wierzbowo - Boczki - do dr.kraj.61 1808 B Grajewo - ul. Przemysłowa - Wojewodzin - Wierzbowo 1809 B od dr. kraj. 65 - Podlasek - Pieniążki - Białaszewo - do dr.668 1810 B Grajewo- ul. Fabryczna - Elżbiecin - Kacprowo - Okół - Łojki - Gackie - Pieniążki 1811 B Guty - Bzury - Niedzwiedzkie 1812 B Szczuczyn- ul. Sportowa - Wąsosz - Zebry - Czerwonki - Dziewięcin - Radziłów 1813 B Szczuczyn - Niećkowo - Kędziorowo - Zalesie - Kudłaczewo - Grozimy - Opartowo 1814 B Brzozowo - Godlewo 1815 B Wąsosz - Komosewo - Bagenice - Sulewo Kownaty 1816 B Bagenice - do dr.1813 B 1817 B Dziewięcin - Borawskie - Konopki - Kramarzewo - Kilijany - Kownatki 1818 B Mścichy - Święcienin 1819 B od dr . 1812 B - Świdry Awissa 1820 B Wąsosz - Ławsk - Glinki - Mroczki - Przytuły 1821 B Stawiski- ul. Polowa - Rogale - Sokoły - Romany - Wilamowo - Słucz 1822 B Żebry - Bukowo Duże - Wiązownica - Słucz - do dr. woj.668 1823 B Wiązownica - Rydzewo - do dr.1812 B 1824 B Wąsosz - Modzele - Ławsk 1827 B Ławsk - Gnatowo - Kurkowo - Romany 1834 B Jedwabne -ul. Cmentarna - Konopki - Borawskie - Supy - Wagi - Dusze - Racibory - Radziłów 1835 B Chrzanowo - Wypychy - Dusze 1836 B od dr.1834 B - Pienki - Szyjki - Szlasy - Loje Awissa - most na rzece Wissa 1837 B Karwowo - Ostrowik - Okrasin 1869 B Szczuczyn - Niedzwiadna - Kurki - Milewo - Kumelsk - Lachowo - Gromadzyn Stary - dr. 647 1870 B Grabowo - Golanki - Żebrki - Surały - Brzeżno - Niedzwiadna 1873 B droga 1869 B - Dołęgi 1875 B Obrytki - Roztroszewo - Wojsławy 1966 B Wizna - Sambory - Sieburczyn - Rutkowskie - Burzyn - Pluty - do drogi 1834 B 2044 B Ciemnoszyje - Wólka Brzozowa - Białaszewo Pługi własne oraz ich nośniki powinny być przystosowane do odśnieżania. Spycharki powinny być wyposażone w pługi skośne o wysokości lemiesza min. 0,80cm. Wynagrodzenie za wykonana usługę będzie wynagrodzeniem za faktycznie przepracowane godziny sprzętu udokumentowane poprzez raporty pracy sprzętu potwierdzone przez dyżurnego zud. Do obowiązków Wykonawcy należy: 1. podstawiania do dyspozycji Zamawiającego sprzętu i nośników sprawnego technicznie i przystosowanego do odśnieżania dróg, 2. odśnieżanie dróg powiatowych sprawnym sprzętem zgodnie z poleceniem Dyżurnego ZUD , 3. zapewnienia stałej obsługi naprawczej dla sprzętu i nośników w czasie sezonu zimowego. 4. rozpoczęcie świadczenia usług niezwłocznie, nie później jednak niż w czasie 1 godziny od otrzymania od upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego wezwania telefonicznego, 5. usuwanie śniegu z dróg przez zgarnianie pokrywy śnieżnej na całej szerokości i długości drogi. Zgarnięty śnieg nie może uniemożliwiać lub utrudniać ruchu pojazdów szczególnie na skrzyżowaniach, wjazdach, zjazdach, przystankach autobusowych, miejscach przeznaczonych do ruchu pieszych, 6. używanie sprzętu w pełni sprawnego technicznie, w przypadku awarii sprzętu Wykonawca zobowiązany jest do podstawienia sprzętu zastępczego, 7. wyposażenie operatora zatrudnionego przy zimowym utrzymaniu dróg w telefon komórkowy umożliwiający bezpośredni kontakt z przedstawicielem Zamawiającego odpowiedzialnym za prowadzenie akcji zimowej, Zaleca się aby Wykonawca zapoznał się z siecią dróg powiatowych w celu właściwego przygotowania oferty..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 3   

Nazwa: Wykonanie usługi polegającej na odśnieżaniu dróg powiatowych na terenie powiatu grajewskiego - spycharka - 75 KM z pługiem bocznym - 3 szt.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.10.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Wynajem Sprzętu Budowlanego MARPO Mariusz Buziewicz, Popowo 9A, 19-200 Grajewo, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 115,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 115,00

  • Oferta z najniższą ceną: 115,00 / Oferta z najwyższą ceną: 115,00

  • Waluta: PLN.

Część NR: 4   

Nazwa: Wykonanie usługi polegającej na odśnieżaniu dróg powiatowych na terenie powiatu grajewskiego - -Koparko - ładowarka CAT 428 D lub o analogicznych parametrach z pługiem czołowym - 1 szt.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.10.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Wynajem Sprzętu Budowlanego MARPO Mariusz Buziewicz, Popowo 9 A, 19-200 Grajewo, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 124,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 124,00

  • Oferta z najniższą ceną: 124,00 / Oferta z najwyższą ceną: 124,00

  • Waluta: PLN.

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Muczyński

Wprowadzający: Artur Muczyński

Data wprowadzenia: 2010-11-02

Modyfikujący: Artur Muczyński

Data modyfikacji: 2010-11-02

Opublikował: Artur Muczyński

Data publikacji: 2010-11-02