Wyjaśnienia do treści SIWZ z dnia 22-09-2010 - Przebudowa drogi na odcinku Konopki-Awissa - Kramarzewo

Grajewo 2010.09.22

ZDP. 343-18/6/2010

 

 

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

Sprawa: Przebudowa drogi powiatowej nr 1817 B na odcinku Konopki Awissa - Kramarzewo”

  • numer sprawy: ZDP. 343 – 18/10.


Zgodnie z art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz .U. z 2007r. Nr 223, poz.1655) Zamawiający - Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie, ul. Fabryczna 4, 19-203 Grajewo woj. podlaskie, w odpowiedzi na zapytania dotyczące wyjaśnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dokumentacji technicznej:

Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe „UNIDROG” Sp. z o.o. z siedzibą w Grajewie przy ul. Robotniczej 4 prosi o wyjaśnienie zapisu pkt. 5 SIWZ który mówi, że zamówienie należy zrealizować w terminie do 15 listopada 2010r.

Pytanie: Czy Zamawiający rozważa zmiany terminu realizacji w/w zadania biorąc pod uwagę fakt, że warunki atmosferyczne mogą uniemożliwić wykonanie robót zgodnie z zapisami SST. Biorąc pod uwagę specyfikę terenu i warunki gruntowe, nadmierna wilgoć i opady deszczu mogą uniemożliwić wykonanie robót, a tym bardziej uzyskanie wymaganych zagęszczeń podbudowy. Ujemna temperatura uniemożliwi wykonanie robót bitumicznych.

Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie w odpowiedzi na zapytanie
z dnia 21.09.2010r. informuje że, zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu, specyfikacją istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 07.223.1655 t.j. z późn. zm.) Zamawiający nie przewiduje możliwości zmiany terminu realizacji inwestycji.

W związku z powyższym przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie
do 15.11.2010r. tj. terminem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w warunkach określonych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

 

Z poważaniem,

Jan Julian Połonowicz

 

Dyrektor ZDP

 

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Muczyński

Wprowadzający: Artur Muczyński

Data wprowadzenia: 2010-09-22

Modyfikujący: Artur Muczyński

Data modyfikacji: 2010-09-22

Opublikował: Artur Muczyński

Data publikacji: 2010-09-22