Przetarg nieograniczony z dnia 2015-03-12 - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Grajewskiego w zakresie: Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, Ubezpieczenie szyb od stłuczenia, Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczenia komunikacyjne.

Data 2015-03-12
Tytuł Przetarg nieograniczony z dnia 2015-03-12

1. Ogłoszenie o zamówieniu Nr 34765 - 2015 z dnia 2015-03-12  - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Grajewskiego w zakresie: Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, Ubezpieczenie szyb od stłuczenia, Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczenia komunikacyjne. (Otwórz-->)

2. Wyjaśnienia do treści SIWZ z dnia 2015-03-19 - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Grajewskiego w zakresie: Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, Ubezpieczenie szyb od stłuczenia, Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczenia komunikacyjne. (Otwórz-->)

3. Wyjaśnienie zapisów w treści SIWZ oraz zmiana treści SIWZ z dnia 2015-03-20 - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Grajewskiego w zakresie: Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, Ubezpieczenie szyb od stłuczenia, Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczenia komunikacyjne. (Otwórz-->)

4. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Nr 39359-2015 z dnia 2015-03-20 -  Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Grajewskiego w zakresie: Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, Ubezpieczenie szyb od stłuczenia, Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczenia komunikacyjne. (Otwórz-->)

5. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 2015-03-26 - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Grajewskiego w zakresie: Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, Ubezpieczenie szyb od stłuczenia, Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczenia komunikacyjne. (Otwórz-->)

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Powiatu Grajewskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Lamirowski

Wprowadzający: Tomasz Lamirowski

Data wprowadzenia: 2015-03-12

Modyfikujący: Tomasz Lamirowski

Data modyfikacji: 2015-03-26

Opublikował: Tomasz Lamirowski

Data publikacji: 2015-03-12