Ogłoszenie z dnia 2010-11-29 - Zakup ciągnika do prac utrzymaniowych na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie

Data 2010-11-29
Tytuł Zakup ciągnika do prac utrzymaniowych na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie

  Grajewo, 2010.11.29


Numer sprawy ZDP. 343-27/06/10
                                                                           

  OGŁOSZENIE
O UNIEWAŻNIENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO


Zamawiający Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie unieważnia przetarg na zadanie: „zakup ciągnika do prac utrzymaniowych na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie” wraz z dostawą do Zamawiającego.

1.Postępowanie o udzielenie ww zamówienia publicznego było prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 i 39 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.

Uzasadnienie faktyczne:

Brak możliwości zawarcia umowy w terminie wyznaczonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 93 ust.1.pkt.7) ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U.z 2007r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.)

 

                                        Dyrektor
                                         Jan Julian Połonowicz

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Muczyński

Wprowadzający: Artur Muczyński

Data wprowadzenia: 2010-11-29

Modyfikujący: Artur Muczyński

Data modyfikacji: 2010-11-29

Opublikował: Artur Muczyński

Data publikacji: 2010-11-29