Podstawy prawne regulujące działanie urzędu

  • Konstytucja RP
  • Ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu trójstopniowego zasadniczego podziału terytorialnego państwa (Dz. U. Nr 96, poz. 603 ze zm.)
  • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998 r. w sprawie utworzenia powiatów (Dz. U. Nr 103, poz. 652 ze zm.)
  • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 maja 2001 r. w sprawie utworzenia, ustalenia granic i zmiany nazw powiatów oraz zmiany siedziby władz powiatu (Dz. U. Nr 62, poz. 631 ze zm.)
  • ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.)
  • Ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zamianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668 ze zm.)
  • Ustawy z dnia 30 września 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.)
  • Statutu Powiatu Grajewskiego

 

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Grajewie

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Muczyński

Data wytworzenia: 2017-12-01

Wprowadzający: Artur Muczyński

Data wprowadzenia: 2009-09-17

Modyfikujący: Artur Muczyński

Data modyfikacji: 2017-12-01

Opublikował: Artur Muczyński

Data publikacji: 2009-09-17