Obwieszczenie Starosty Grajewskiego z dnia 17.03.2021r.

 

 WA.6740.137.5.2019                                                        

Grajewo, dnia 17.03.2021 r.

         

OBWIESZCZENIE

STAROSTY GRAJEWSKIEGO

 

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.)/dalej kpa/, informuję, że na podstawie art. 98 § 1 kpa, postanowieniem z dnia 17 marca 2021 r., znak : WA.6740.137.5.2019 Starosta Grajewski zawiesił na wniosek strony, postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek Wójta Gminy Grajewo, ul. Komunalna 6, 19-200 Grajewo, złożony dnia 14.08.2019 r., o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Rozbudowa dróg gminnych w miejscowości Toczyłowo, gm. Grajewo - odc. I w km 3+390-4+156 dr. nr 142570B, odc. II w km 3+046-3+240 dr. nr 103314B, odc. III w km 0+000-0+283 dr. nr 103340B, odc. IV w km 0+407”.    (Działki o nr ewidencyjnych : 56, 57, 58, 59, 60, 197/1, 198/1, 198/2, 199/1, 200/2, 201/1, 202/1, 203/1, 203/3, 204/1, 232/4 (powstała z podziału działki nr 232/1), 232/2, 276, 278, 279/7,279/8, 279/9, 293/8, oraz części działek 61/2, 62, 197/2, 199/2, 202/2, 203/9, 203/14, 275, 277, 280, 281, 282/3, 283/4, 283/13, 284/1, 286/1, 287/1, 289, 290, 292, 441, 283/13 – Jednostka ewidencyjna : 200402_2 Gmina Grajewo, obręb : 0044 Toczyłowo)        

Numery ewidencyjne działek objęte wnioskiem :

W projektowanym pasie drogowym inwestycja obejmuje nieruchomości1):

56, 57, 58, 59, 60, 197/1, 198/1, 198/2, 199/1, 200/2, 201/1, 202/1, 203/1, 203/3, 204/1, 232/4, 232/2276, 278, 279/7,279/8, 279/9, 283/5, 283/8, oraz 61/2 (61/3, 61/4), 62 (62/1, 62/2), 197/2 (197/5 , 197/6), 199/2 (199/9, 199/10), 204/2 (204/9,  204/10), 202/2 (202/5, 202/6), 203/9 (203/19, 203/20), 203/14 (203/21, 203/22), 275 (275/1,  275/2), 277 (277/3 , 277/4), 292 (292/1, 292/2), 280 (280/3, 280/4), 281 (281/3, 281/4), 282/3 (282/6, 282/7), 283/4 (283/14, 283/15), 283/13 (283/16, 283/17), 284/1 (284/2, 284/3), 286/1 (286/2,  286/3), 287/1 (287/2, 287/3), 289 (289/1, 289/2), 290 (290/1, 290/2), 441 (441/1, 441/2, 441/3, 441/4, 441/5) - położone w m. Toczyłowo gm. Grajewo

1) W odniesieniu do działek ulegających podziałowi – przed nawiasem podano numer działki przed podziałem, a w nawiasie numer działki po podziale. Ponadto numery działek objętych liniami rozgraniczającymi teren (nowy przebieg drogi) zostały oznaczone pogrubioną czcionką.

       Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na lokalnym portalu internetowym, na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Starostwa Powiatowego                            w Grajewie : bip.starostwograjewo.pl (w zakładce ogłoszenia) oraz na tablicy ogłoszeń                        i stronie internetowej Urzędu Gminy Grajewo. Ponadto, zawiadomienie o wszczęciu postępowania ww. sprawie wysyła się dotychczasowym właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości na adres wskazany w katastrze nieruchomości. Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w katastrze nieruchomości jest skuteczne.

 

      Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Grajewie

Wytwarzający/odpowiadający: Wydział Architektoniczno-Budowlany

Data wytworzenia: 2021-03-17

Wprowadzający: Tomasz Lamirowski

Modyfikujący: Tomasz Lamirowski

Data modyfikacji: 2021-03-17

Opublikował: Tomasz Lamirowski

Data publikacji: 2021-03-17