Wytyczne do ograniczania szkód w lasach niepaństwowych ze strony szkodników wtórnych drzew iglastych.

Starostwo Powiatowe w Grajewie oraz Nadleśnictwo Rajgród w związku z prowadzonym nadzorem nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa informuje prywatnych właścicieli lasów o obowiązku zapobiegania, wykrywania i zwalczania pojawiających się masowo szkodników wtórnych drzew iglastych: kornika ostrozębnego (lps acuminatus – szkodnika wtórnego sosny zwyczajnej) oraz kornika drukarza (Ips tytypographus – szkodnika świerka pospolitego).

Cięcia sanitarne dotyczące porządkowania drzewostanów, w których ujawniły się symptomy opanowania przez ten gatunek, należy wykonywać do końca kwietnia.

Obowiązkiem każdego właściciela lasu jest dbałość o utrzymanie go w dobrej kondycji zdrowotnej poprzez wykrywanie i usuwanie drzew zasiedlonych, osłabionych i chorych w bieżących cięciach sanitarnych w trakcie całego roku.

Pozostałości po pozyskaniu (wierzchołki i gałęzie) należy spalać z uwzględnieniem zasad ochrony p-poż bądź zrębkować wywożąć z lasu.

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Grajewie

Wytwarzający/odpowiadający: Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Data wytworzenia: 2021-03-19

Wprowadzający: Tomasz Lamirowski

Modyfikujący: Tomasz Lamirowski

Data modyfikacji: 2021-03-19

Opublikował: Tomasz Lamirowski

Data publikacji: 2021-03-19