Zawiadomienie Starosty Grajewskiego z dnia 26.03.2021r.

Grajewo, 26.03.2021 r.

WA.6740.16.2021

 

ZAWIADOMIENIE
o zmianie zakresu wniosku z dnia 25.01.2021r.

Starosta Grajewski działając na podstawie art. 79a § 1 i 2, art. 10 § 1 oraz art. 49 i art. 49a  ustawy z 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) w związku z postępowaniem administracyjnym w sprawie budowy sieci energetycznej średniego i niskiego napięcia w miejscowościach Żebry i Wąsosz, gm. Wąsosz  wszczętym w dniu 25.01.2021r. na wniosek PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie ul. Garbarska 21a, 20 – 340 Lublin, zawiadamia iż w związku  z wnioskiem Inwestora z dnia 19.03.2021r. (data wpływu: 23.03.2021r.) o wycofaniu z pozwolenia na rozbiórkę działek nr: 280/1, 368, 378, 371, 377, 672, zakres wniosku po korekcie jest następujący:

„Budowa na działkach nr 1601, 2767 obręb ewidencyjny: Wąsosz, jednostka ewidencyjna Wąsosz, oraz działkach nr 1, 2/2, 136, 89, 90, 101, 102, 105, 280/1, 581, 434, 435, 436, 579, 576, 578, 496, 495, 497/1, 497/2, 467/1, 467/2, 469, 466, 471, 480/1, 481/1, 482/1, 472, 490 obręb ewidencyjny: Żebry, jednostka ewidencyjna: Wąsosz i rozbiórka na działkach nr 1601, 1602, 1603, 2773, 1671, 1672, 1673, 1675, 1676/1, 1676/2, 1677, 2676, 1678, obręb ewidencyjny: Wąsosz, jednostka ewidencyjna Wąsosz oraz na działach nr  136, 1 , 2/2, 86, 85/2, 89, 90, 93, 97, 98, 102, 105, 104, 107, 108/2, 108/1, 666, 667, 116/2, 124, 125, 128, 130, 381, 383, 671, 132, 379, 385, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 663,395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 433, 321, 322, 434, 319, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 498, 497/1, 497/2, 496, 495, 579, 494, 493, 578, 577, 575, 468/4, 469, 467/1, 467/2 466, 499, 489, 479/1, 465, 471, 478/1, 480/1, 481/1, 482/1, 464, 463, 462, 461, 460/3, 640, 628 obręb ewidencyjny: Żebry, jednostka ewidencyjna: Wąsosz; sieci energetycznej średniego i niskiego napięcia w miejscowościach Żebry i Wąsosz, gm. Wąsosz 

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Grajewie

Wytwarzający/odpowiadający: Wydział Architektoniczno-Budowlany

Data wytworzenia: 2021-03-29

Wprowadzający: Tomasz Lamirowski

Modyfikujący: Tomasz Lamirowski

Data modyfikacji: 2021-03-29

Opublikował: Tomasz Lamirowski

Data publikacji: 2021-03-29