Majątek PUP

  • Mienie PUP stanowi własność Powiatu Grajewskiego.
  • PUP zarządza mieniem przekazanym mu w trwały zarząd.
  • Majątek jednostki stanowi własność Powiatu Grajewskiego, który zostaje przekazany do wyłącznej dyspozycji PUP na potrzeby związane z realizacją zadań określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Metryka strony

Udostępniający: PUP

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Żbikowska

Wprowadzający: Joanna Żbikowska

Data wprowadzenia: 2009-12-15

Modyfikujący: Joanna Żbikowska

Data modyfikacji: 2009-12-15

Opublikował: Joanna Żbikowska

Data publikacji: 2009-12-15