Wykaz rejestrów prowadzonych przez PUP w Grajewie.

 

Centrum Aktywizacji Zawodowej:

Dział promocji i instrumentów rynku pracy

 • Rejestr umów na staż
 • Rejestr skierowań do prac społecznie-użytecznych
 • Rejestr wniosków i umów o zrefundowanie kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.
 • Rejestr wniosków i umów przyznawania środków osobie bezrobotnej na podjęcie działalności gospodarczej.
 • Rejestr  umów w sprawie organizowania i finansowania prac interwencyjnych.
 • Rejestr umów w sprawie organizowania i finansowania robót publicznych.

Referat pośrednictwa pracy

 • Ewidencja ofert pracy
 • Ewidencja ofert pracy spoza terenu działalności
 • Ewidencja ofert pracy sieci EURES
 • Rejestr oświadczeń pracodawców zatrudniających cudzoziemców 

Stanowisko ds. poradnictwa zawodowego

 • Rejestr porad indywidualnych
 • Rejestr porad grupowych
 • Rejestr informacji zawodowych grupowych

Stanowisko ds. rozwoju zawodowego

 • Rejestr szkoleń grupowych i indywidualnych  

 


Dział ewidencji i świadczeń

 • Rejestr wydanych zaświadczeń dla osób poszukujących pracy
 • Rejestr zarejestrowanych osób bezrobotnych i poszukujących pracy
 • Rejestr odwołań od decyzji
 • Rejestr wniosków o udostępnienie danych osobowych
 • Rejestr wniosków Rp-7
 • Rejestr dodatków aktywizacyjnych

 Dział finansowo - księgowy

 • Rejestr wydatków strukturalnych
 • Rejestr niepobranych świadczeń

  Dział organizacyjno – administracyjny

 • Rejestr pracowników upoważnionych do podpisywania decyzji i zaświadczeń
 • Rejestr szkoleń wewnętrznych pracowników PUP
 • Rejestr emerytów i rencistów własnej jednostki
 • Rejestr zwolnień lekarskich
 • Rejestr delegacji służbowych
 • Rejestr pracowników przebywających na urlopach wychowawczych i bezpłatnych
 • Rejestr osób zwolnionych
 • Rejestr skarg i wniosków
 • Rejestr odwołań od decyzji
 • Rejestr szkoleń pracowników przez jednostki zewnętrzne
 • Rejestr faktur wpływających do Urzędu
 • Rejestr umów dotyczących bieżącej działalności zawieranych przez Urząd Pracy
 • Ewidencja przekazanych kluczy do Urzędu
 • Ewidencja zasobów bibliotecznych
 • Rejestr pieczęci urzędowych
 • Rejestr odwołań od decyzji administracyjnych przekazanych do rozpatrzenia przez organ II instancji

Metryka strony

Udostępniający: PUP w Grajewie

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Żbikowska

Wprowadzający: Joanna Żbikowska

Data wprowadzenia: 2015-11-03

Modyfikujący: Joanna Żbikowska

Data modyfikacji: 2015-11-03

Opublikował: Joanna Żbikowska

Data publikacji: 2015-11-03