Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu Grajewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2017.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Grajewie

Wytwarzający/odpowiadający: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich

Data wytworzenia: 2018-08-24

Wprowadzający: Artur Muczyński

Modyfikujący: Artur Muczyński

Data modyfikacji: 2018-08-24

Opublikował: Artur Muczyński

Data publikacji: 2018-08-24